Stadsrand hub
Regionale hub
Rurale hub
Stedelijke hub
Wijkhub

Klik op een mobipunt icoon op de kaart om meer informatie over het betreffende mobipunt te zien.