Mobipunt

Een mobipunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar ontmoeten. Een mobipunt is het vertrek- of overstappunt voor iedere duurzame reis. Van openbaar vervoer tot deelauto of zelfrijdende auto. Het uniforme beeldmerk en de naamgeving maken de mobipunten herkenbaar.

Functies combineren

Op een mobipunt zijn altijd deelauto’s, fietsparkeren en collectief vervoer aanwezig. Andere vervoersfuncties zoals deelfietsen, laadpunten, taxi- en carpoolplaatsen, fietstrommels, P+Bike etc. kunnen hier aan toe worden gevoegd.

Een mobipunt kan functioneren als laagdrempelig ontmoetingspunt. Diensten die hier aangeboden kunnen worden zijn o.a. lockers waar pakketjes bezorgd kunnen worden en sleuteloverdrachtsysteem voor Airbnb of deelplatformen.

Merkonafhankelijk

Een mobipunt vormt de ruimtelijke uiting van Mobility as a Service. Door functies slim te combineren, ook fysiek, hebben bewoners, werknemers, studenten en recreanten altijd toegang tot die vorm van vervoer die op dat moment aansluit bij hun behoefte.

Een mobipunt is merkonafhankelijk: het is niet gekoppeld aan een of meer aanbieders van vervoer.

Netwerk

Mobipunten kunnen op zichzelf staan of onderdeel zijn van een lokaal of regionaal netwerk. Hoe groter het netwerk, hoe groter de herkenbaarheid en de toegevoegde waarde voor de gebruiker.

Klein, medium, groot

Een mobipunt is zo klein of zo groot als nodig is.

Voorbeelden zijn:

 • Klein – een of meer deelauto’s, lokale bushalte, enkele fietsnietjes
 • Medium – deelauto’s, openbaar vervoer, deelfietsen, lockers, brievenbus
 • Groot – deelmobiliteit, ov-knooppunt, horeca en sociale functies

Een mobipunt kan worden gesitueerd in een wijk, dorp, kleine kern, een stadscentrum of op een knooppunt (carpool, P+R, bus- of tramhalte, bus- of treinstation).

Branding

Informeel zijn er al talloze mobipunten. Denk aan standplaatsen voor (dorps)deelauto’s, carpoolpleinen of de halte van de buurtbus. Een herkenbaar concept voor stadsplanners én gebruikers leidt tot toename van de kwaliteit, het gebruik en een versnelde invoering.

Mobipunten in Nederland

Advier is de Nederlandse partner in het Europese project Share-North: www.share-north.eu en initiator van de uitrol van mobipunten in Nederland. Samen met onze internationale partners werken we aan:

 • het verspreiden van de kennis en ervaring rond mobipunten aangaande het concept, de communicatie, mogelijke services, Business cases etc.
 • een duidelijke herkenbaar beeld dat moet leiden tot toename van de kwaliteit, gebruik en versnelde invoering van het concept mobipunten
 • Onderzoek naar het effect van mobipunten op gebruikers en de invloed op de directe omgeving

In 2018 en 2019 worden studiereizen georganiseerd en komen experts op bezoek in Nederland. De steden Bremen (Duitsland), Bergen (Noorwegen) hebben momenteel al beleid rond mobipunten en in België worden de Belgische Share-North partners door het Vlaamse Ministerie ondersteund om het concept versneld in België uit te rollen.

In oktober 2018 wordt in Nederland gestart met een serie bijeenkomsten waarin de kennis en kunde rond het concept mobipunt wordt toegelicht en waarbij internationale ervaringen worden gedeeld. Advier ondersteunt bij:

 • Voorlichting aan alle stakeholders binnen uw organisatie; de ervaring leert dat er veel interne stakeholder op tijd betrokken dienen te worden voor een succesvolle implementatie van het concept mobipunt.
 • Locatieonderzoek en implementatie;
 • Ondersteuning bij de communicatie naar gebruikers;
 • Opzetten beheer- en exploitatie model; bijvoorbeeld met buurtwinkel, droppoint of een AKO-shop, etc.
 • Monitoring van het gebruik en de effecten op de omgeving.

Bijeenkomsten

Advier organiseert diverse bijeenkomsten over mobipunten. Indien er een bijeenkomst gepland is, vind je hieronder meer informatie.

Meld je aan voor het minisymposium mobipunten dat Advier organiseert, speciaal voor gemeentes.

Informatie en aanmelden