Aan de slag met mobipunten in 10 stappen

1. Projectplan
Er ontstaat interesse om in een bepaalde buurt een mobipunt te realiseren. Die interesse kan op diverse plekken ontstaan, zoals vanuit een specifiek beleidsdoel of bewonersinitiatief. Leg de aanpak vast in een projectplan.

2. Doel
Vorm het hoofddoel van het mobipunt. Dit beleidsdoel vormt het vertrekpunt voor de invulling van de buurthubs. Daarnaast kan de gemeente voor de buurt specifieke additionele doelen hebben. Per buurt en per hub kunnen de accenten anders liggen.

3. Context
Breng de context van de buurt in beeld. Wat is de ruimtelijke karakteristiek en wat is het profiel van de toekomstige gebruikers? Koppel dan de context aan het doel van het mobipunt.

4. Betrekken expertise
Het betrekken van bewoners en partijen is cruciaal voor het realiseren van een buurthub en voor het aansluiten van de buurthub op de behoeften in de omgeving.

5. Plaats(en) bepalen
Waar in de buurt kun je het beste de buurthub realiseren? Ga hierover in gesprek met de gebiedscoördinator en bewoners.

6. Faciliteiten bepalen
Welke faciliteiten de buurthub heeft, is afhankelijk van de beschikbare ruimte, wensen uit de buurt en de business case van de providers.

7. Ontwerp maken
Maak een schets van de gewenste situering. Waar komt de buurthub precies en waar staan welke faciliteiten? Sta daarbij stil bij de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en benodigde infrastructuur zoals stroom en laadpalen. Ook de zichtbaarheid is erg belangrijk.

8. Selecteren van providers
Je weet al welke functies je op de buurthub wilt realiseren. Nu is het tijd om ervoor te zorgen dat deze er komen.

9. Vraag vergunningen aan en realiseer het mobipunt
Vraag de benodigde vergunningen aan voor het toewijzen van zaken als parkeerplaatsen, laadpalen en grondwerkzaamheden. Wanneer de aanvraag past binnen bestaand beleid, kan er gemakkelijk worden getoetst of de aanvraag past binnen de kaders.

10. Evalueer
Na verloop van tijd is het zinvol om de impact van de hubs te evalueren. Dat kan kwalitatief (procesevaluatie) en kwalitatief (effectstudie).