Het mobipunt in de praktijk

Er zijn vele manieren om het mobipunt uit te voeren en vele toepassingen waar het van meerwaarde zou kunnen zijn: of het nou in een stedelijk of landelijk gebied is, nieuwbouw of bestaande bouw, een woonwijk of een toeristische locatie.

In stedelijk gebied

Ruimtegebrek, parkeerdruk en alternatief vervoer

In de stad speelt het mobipunt voornamelijk in op het probleem van ruimtegebrek. Er komen steeds meer mensen naar de stad en het autobezit groeit. Als er niets gebeurt, is er steeds meer ruimte nodig voor parkeerplaatsen – ruimte die er op een gegeven moment niet meer is.

Een mobipunt vraagt in de eerste instantie ruimte, maar maakt uiteindelijk meer ruimte vrij dan hij inneemt. Een mobipunt stimuleert het gebruik van deelmobiliteit en andere alternatieve vervoerswijzen, waardoor er minder privéauto’s nodig zijn.

Flankerend beleid is daarbij ook belangrijk. Door alternatieven te stimuleren (met onder andere mobipunten) en tegelijk privéautogebruik te ontmoedigen (door bijvoorbeeld verscherpt parkeerbeleid) wordt het grootste resultaat bereikt.

Bij nieuwbouwprojecten

Integratie, gedragsverandering en besparing op parkeerruimte

Een nieuwbouwproject is een uitgelezen kans om in te zetten op duurzame mobiliteit met behulp van mobipunten. Omdat er nog geen bestaande structuur is, kunnen de mobipunten perfect geïntegreerd worden met de rest van de wijk. Daarom is het belangrijk om de mobiliteit vanaf het begin bij het project te betrekken.

Omdat een mobipunt vaak vele malen goedkoper is dan het aanleggen van (verzonken) parkeerruimte, kan dit veel geld besparen bij de ontwikkeling.

Daarbij zien we de trend dat jongere generaties steeds minder auto’s bezitten. Een nieuwe wijk gericht op starters heeft dus ook minder parkeerplaatsen nodig. Dit wordt nog versterkt door het gedragsveranderende effect van het mobipunt.

In landelijk gebied

Tegengaan van verkeersarmoede en bezoekers ontvangen

In landelijke gebieden speelt het probleem van ruimtegebrek minder dan in de stad. Mobipunten dragen hier vooral bij door het tegengaan van verkeersarmoede.

In veel landelijke gebieden zijn bewoners sterk afhankelijk van de auto. Het openbaar vervoer komt niet overal, rijdt niet vaak en wordt ook nog afgeschaald. Mensen zonder auto, of bijvoorbeeld bezoekers, zijn dus veel minder mobiel.

Door het aanbieden van deelauto’s, -fietsen en andere vervoersmiddelen, kan het mobipunt plekken toch bereikbaar maken. Door een deelauto te gebruiken om van A naar B te raken, maar ook om met een deelfiets het laatste stuk van het station naar de bestemming te kunnen doen.

Bij toeristische locaties

Minder file, een mooiere plek en een deel van de ervaring

Toeristische plaatsen, of het nou een natuurgebieden is, een museum of een andere bezienswaardigheid, worden vaak bezocht met de auto. Dat kan problemen opleveren, omdat de parkeerplaats kostbare ruimte inneemt en bovendien zorgt voor een verminderde uitstraling van de plek zelf.

Daarbij kunnen privéauto’s ook op de weg voor problemen zorgen – denk aan de lange files naar het strand bij mooi weer.

Een mobipunt kan hierbij een uitkomst zijn. Een deelfiets kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de last mile van station naar bestemming, waardoor het aantrekkelijker is om met de trein te reizen.

Sociale mobipunten

Ontmoeten, verbinden en emanciperen

Een mobipunt is een plek voor meer dan alleen deelvervoer. Omdat er ook andere functionaliteiten samenkomen, wordt een mobipunt een centraal punt in de wijk. Dit kan een uitkomst zijn voor buurten met weinig sociale cohesie. Doordat mensen elkaar ontmoeten op het mobipunt, doordat daar een buurtbibliotheek staat, er picknicktafels staan of er gebruikte kinderfietsen geruild kunnen worden, wordt de buurt prettiger en veiliger.

Ook kunnen de vervoersmiddelen op het mobipunt bijdragen aan sociale aspecten binnen de wijk. In een wijk met veel gezinnen met een laag inkomen heeft misschien niet iedereen een auto, terwijl dat wel nodig kan zijn om bij het werk te kunnen komen. Door deelauto’s aan te bieden (al dan niet gesubsidieerd) kunnen meer mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt.