Over mobipunt.net

Advier is de Nederlandse partner in de Europese projecten Share-North en MOVE, en initiator van de uitrol van mobipunten in Nederland.

Samen met onze internationale partners werken we aan:

  • het verspreiden van de kennis en ervaring rond mobipunten aangaande het concept, de communicatie, mogelijke services, Business cases etc.
  • een duidelijke herkenbaar beeld dat moet leiden tot toename van de kwaliteit, gebruik en versnelde invoering van het concept mobipunten
  • Onderzoek naar het effect van mobipunten op gebruikers en de invloed op de directe omgeving

In Nederland wordt gestart met een serie bijeenkomsten waarin de kennis en kunde rond het concept mobipunt wordt toegelicht en waarbij internationale ervaringen worden gedeeld. Advier ondersteunt bij:

  • Voorlichting aan alle stakeholders binnen uw organisatie; de ervaring leert dat er veel interne stakeholder op tijd betrokken dienen te worden voor een succesvolle implementatie van het concept mobipunt.
  • Locatieonderzoek en implementatie;
  • Ondersteuning bij de communicatie naar gebruikers;
  • Opzetten beheer- en exploitatie model; bijvoorbeeld met buurtwinkel, droppoint of een AKO-shop, etc.
  • Monitoring van het gebruik en de effecten op de omgeving.