Putten Strand Nulde

NaamPutten Strand Nulde
Plaats, gemeentePutten, Putten
Ligging XY
PrioriteitMogelijk hoog vanuit de regiodeal als Waterpoort
Typologie hubsRegionale hub met toeristische functie
Huidige voorzieningenHaven, hotel, stranden, horeca, parkeren, fietsknooppunten, toilet
Te ontwikkelenWaterverbinding langs Veluwemeer, toeristische informatie, herkenbaarheid en zichtbaarheid, bebording en bewegwijzering in Veluwestijl, shuttlediensten en sightseeingroutes, laadvoorzieningen auto + fiets, bagaeservice
Verbindingen OVGeen
DoelstellingOntwikkeling waterpoort
Gebruik
Effecten bereikbaarheidMinder autoverkeer A28 en minder stikstofuitstoot
Ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen
GroeimodelWanneer de waterpoort aanslaat, uitbouwen en capaciteit vergroten.
Input vanuit interviews
HaalbaarheidMoet blijken uit projecten Regiodeal
Stakeholders