Vier mobipunten krijgen mobikar voor koffie, thee en lokale producten

Vier mobipunten in Hollands Kroon krijgen dit jaar een ‘mobikar’, waar mensen onder andere koffie, thee en lokale producten kunnen halen. Dit gebeurt naar aanleiding van een online enquête die onlangs is gehouden, waar meer dan 230 mensen aan meededen. De respondenten zijn om hun mening gevraagd over de mobipunten in de regio. Een van de vragen was met welke diensten de punten uitgebreid kunnen worden. Een groot deel van de deelnemers vond de koffiekar een goed idee, en daarom speelt de projectorganisatie er als proef meteen op in.

Woensdag zijn de eerste deelauto’s van de gemeente Hollands Kroon officieel in gebruik genomen voor de mobipunten bij het gemeentehuis en station Anna Paulowna. Wethouder Theo Meskers overhandigde de digitale “sleutels” van een van de auto’s aan toekomstig deelautogebruiker Joke Vossen uit Anna Paulowna. “Ik heb zelf geen auto en dit is voor mij een heel handig initiatief. Ik ga de deelauto gebruiken voor familiebezoek of als ik een keertje naar het bos wil, of gewoon een rondje wil rijden. Ik heb ‘m voor komende zaterdag voor het eerst gereserveerd. Ik heb er echt zin in!”

Met de toevoeging van deze laatste deelauto’s, komt het aantal deelauto’s totaal nu op zeven in Schagen en Hollands Kroon. In de hele Kop zijn nu dertien mobipunten. Dat aantal moet groeien tot veertig in 2023.

Uitslag enquête

Uit de enquête zijn nog meer opvallende zaken gekomen. Zo geeft een derde van de ondervraagden aan geïnteresseerd te zijn in het gebruik van deelauto’s. Ze zien het gemak ervan in en vinden de prijs aantrekkelijk. Ook zegt 34 procent van de deelnemers dat duurzaamheid een belangrijk aspect is om voor een deelauto te kiezen. Een andere vraag ging over de bereikbaarheid; vooral deelnemende dorpsbewoners geven aan dat hun woonomgeving slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Qua faciliteiten willen geënquêteerden naast de koffiekar dat mobipunten worden uitgebreid met een toilet, een ophaalpunt voor postpakketten en de mogelijkheid van aankoop van producten van lokale ondernemers. Op de vraag wat mensen ook interessant zouden vinden voor hun visite, antwoordde het merendeel dat zij deelfietsen en -auto’s vooral van toegevoegde waarde vinden, evenals een laadpaal en toilet.

Prijsvraag

De mobikar komt vooralsnog in ’t Veld, Den Oever, Middenmeer en Anna Paulowna te staan. “De deelnemers aan de enquête hebben aangegeven dat ze dit een goede aanvulling vinden op de mobipunten. Daarom vinden we het belangrijk om te onderzoeken of het in de praktijk ook werkt. Daarom zijn we meteen in gesprek gegaan met ondernemers om dit mogelijk te maken”, zegt bestuurlijk trekker, wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon. “Daarnaast hebben we nog een prijsvraag lopen om de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen en steden in de Kop te verbeteren: mensen kunnen namelijk een idee aanmelden waarmee ze 500 euro kunnen winnen om het uit te voeren. We vinden het namelijk belangrijk om dit project samen met onze inwoners verder te ontwikkelen.”

Over mobipunten

Mobipunten zijn ontstaan uit een initiatief van regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio op peil te houden. De punten staan veelal in de buurt van openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op www.mobipunt.net, ook voor deelname aan de prijsvraag.

De Kop Werkt!

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.


Prijsvraag ter verbetering mobipunten

Kop van Noord-Holland – De eerste mobipunten zijn vorig jaar zomer neergezet in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Bij de mobipunten is het mogelijk een deelfiets of deelauto gebruiken, die staan vaak dicht bij het openbaar vervoer.

Nu willen de deelnemende gemeenten graag weten wat ze eraan kunnen doen om de punten te verbeteren: wat mist er bijvoorbeeld nog? Waar hebben inwoners behoefte aan? Daarom roepen ze op om een vragenlijst in te vullen om antwoord te kunnen geven op die vragen, om zo inzicht te krijgen. De enquête staat op: https://mobipunt.net/vragenlijst/. Met het invullen van de vragenlijst kunnen deelnemers een bon van 50 euro winnen, die ze kunnen uitgeven bij een mobipunt of bol.com.

Mensen die zelf een goed idee hebben om de bereikbaarheid van hun buurt te verbeteren en te verduurzamen met een mobipunt kunnen zelfs meedoen aan een prijsvraag. Hierbij kun je 500 euro winnen om het plan ook uit te voeren. Zie daarvoor https://mobipunt.net/prijsvraag/.


Geef jouw mening over de bereikbaarheid van jouw buurt

Namens de Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Den Helder en Gemeente Schagen zijn wij benieuwd naar jouw mening over de bereikbaarheid van jouw buurt. Vul hieronder de online enquête in en maak kans op een waardebon van €50, te gebruiken voor de deelauto’s of deelfietsen van de mobipunten of op Bol.com.


Mobipunten met leenauto's en -fietsen komen door corona traag op gang

Onderstaand bericht is overgenomen van NH Nieuws, klik hier voor het originele bericht en voor de video reportage.

T VELD – Een half jaar geleden werden de eerste mobipunten ingericht in de Noordkop. Op 12 strategische punten zijn auto’s en fietsen neergezet die via een app kunnen worden gehuurd. Maar de coronaperiode met thuiswerken, thuisstuderen en lockdowns, zorgt ervoor dat de service nog weinig gebruikt wordt.

“Hier in Schagen hebben we die mobipunten nodig vanwege een steeds meer terugtrekkend openbaar vervoerssysteem”, zegt Hans Heddes, wethouder van Schagen, over het project van de gemeentes in de Noordkop. “We willen mensen daarom de ruimte bieden om lid te worden en dan zelf hun vervoersmiddel te kiezen.”

App
Het dorp ’t Veld had als een van de eerste dorpen een mobipunt. Op het Kerkplein is er zo’n punt ingericht.” We hebben hier een Peugeot staan die mensen kunnen huren”, legt Ginus Hahn van dorpsraad ’t Veld/Zijdewind uit. “Verderop bij de supermarkt staan ook nog twee fietsen.” Zijn collega Ad Ruiter vult aan: “Je kunt een app downloaden en als je je aangemeld hebt, kan je online een tijd reserveren.”

Omdat iedereen nu thuis zit, wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de auto’s en fietsen. “Het is de bedoeling dat mensen met het OV hier komen en dan één van de vervoersmiddelen kiezen om verder te gaan”, legt wethouder Heddes uit, “Maar ja, als niemand hier met de trein komt of in Den Helder of Anna Paulowna, dan houdt het wel een beetje op. Dus, het begint wel te komen maar we moeten er wel wat voor doen.”

Toekomst
Ook de onbekendheid speelt het project namelijk parten. Door de coronatijd is er minder aandacht voor de lancering geweest dan onder normale omstandigheden. “Ik hoop dat de mensen er na deze periode toch wel gebruik van gaan maken”, zegt Ad Ruiter. “Tijden veranderen, mensen gaan misschien wel meer thuis werken. De vraag is of ze dan twee autos’op de stoep willen hebben of er één wegdoen en gebruik gaan maken van de leenauto hier.”

“Ik merk dat de jongere generatie er al makkelijker in is dan bijvoorbeeld mijn vader”, zegt wethouder Heddes. “Als ik tegen mijn vader zeg ‘morgen rijdt er een ander in je auto’, dan vindt hij dat niet prettig. Maar we zien het wel steeds meer komen. Schoorvoetend, maar het krijgt voet aan de grond.”


Mobipunt webinar

Weten hoe je een deelauto gebruikt? Volg onze webinar.

Sinds kort staan er diverse deelauto’s bij de mobipunten. Wil je weten hoe je zo’n deelauto kunt gebruiken? Schrijf je dan in voor een van onze gratis webinars. Deze webinars worden vanaf 3 november wekelijks gehouden.

Een webinar is een online bijeenkomst waarbij je live een presentatie kunt volgen over het gebruik van de deelauto’s. Tijdens en na de presentatie heb je voldoende mogelijkheid om vragen te stellen

Nadat je jezelf hebt aangemeld, ontvang je van ons een paar dagen voor de webinar een e-mail met daarin een link. Als je daarop klikt, kom je automatisch in de webinar terecht.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de diverse data, tijden en het aanmelden voor de webinars vind je op op deze pagina.


Mobipunt Deelauto Den Oever - Ford Focus

Eerste deelauto’s in gebruik bij mobipunten

De eerste deelauto’s bij de mobipunten zijn gearriveerd. Bedrijven AVIA Marees en PRO hebben ieder twee deelauto’s afgenomen, die zowel door medewerkers als door omwonenden en bedrijven in de buurt gebruikt kunnen worden. De deelauto’s staan respectievelijk in Den Oever, Middenmeer en Schagen.

3D Mobipunt paal Anna Paulowna Station

Vanaf 3 november worden wekelijks gratis online webinars gegeven over het gebruik van de deelauto’s. Naast een demonstratie van wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon, krijgen mensen ook de gelegenheid om vragen te stellen over de mobipunten, het reserveren van deelauto’s en -fietsen en de kosten. De data en tijden hiervan staan op deze pagina. Wie zelf een deelauto in gebruik wil nemen met buurtbewoners, kan dit regelen via deze pagina. Samen bepalen ze dan de plek van de auto en het type.

Groei aantal mobipunten

Ondertussen groeit het aantal mobipunten sinds de lancering afgelopen juli. Zo zijn er in Anna Paulowna twee punten bij gekomen, waar deelfietsen zijn geplaatst in de buurt van het station en bushaltes. Met de uitbreiding, zijn er ook meer plekken in de Noordkop waar mensen hun deelfiets weer kunnen inleveren. In plaatsen waar al deelfietsen staan, zoals Den Helder, Schagen en Den Oever, stijgt het gebruik bovendien. Het streven is de komende tijd veertig mobipunten in de Kop te realiseren.

Daarnaast is door de inzet van het mobipuntproject binnen De Kop Werkt! het bedrijventerrein Agriport beter bereikbaar geworden. In de spits stopt buslijn 139 van Hoorn richting Medemblik en vice versa nu ook op het bedrijventerrein. Bij die halte is een mobipunt met deelfietsen geplaatst. Ten noorden van Agriport is bij Middenmeer Zuid eveneens een punt gerealiseerd. Busreizigers die met de Q-liner vanuit Alkmaar of Leeuwarden komen, kunnen vanaf deze plek richting Agriport fietsen op de deelfiets.

3D Mobipunt paal Anna Paulowna Burgemeester Mijnlieffstraat

Blij met ontwikkelingen

Bestuurlijk trekker wethouder Theo Meskers is blij met de nieuwe ontwikkelingen rondom de mobipunten: “We wisten van tevoren dat er bij het publiek belangstelling voor was, en dat blijkt nu ook. We voldoen er echt mee aan een behoefte. De deelfietsen worden nu al meer en meer gebruikt, en met de recente komst van de deelauto’s kunnen we een andere doelgroep aanspreken. Mensen van wie de auto bijvoorbeeld het grootste deel van de tijd stilstaat of vanwege het kostenplaatje hun tweede auto de deur uit willen doen. Daarbij is het mooi om te zien dat regionale bedrijven als Avia en PRO meewerken om een succes te maken van de mobipunten.”

Over mobipunten

Op een Mobipunt worden verschillende vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en -auto’s. De mobipunten zijn opgezet vanuit het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en zijn bedoeld om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de regio te vergroten. Daarnaast zijn de deelauto’s van een mobipunt een duurzaam alternatief voor het hebben van een eigen auto.

De Kop Werkt!

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.


Deelfietsen Station Schagen

Deelfietsen beschikbaar op ieder mobipunt

Op ieder mobipunt in de Kop van Noord-Holland kan je snel, gemakkelijk en goedkoop een fiets huren. Kom je met de bus of trein aan op een mobipunt, dan vervolg je jouw weg eenvoudig met een deelfiets.

Bij de mobipunten in Den Helder (Station Den Helder, De Schooten en Station Zuid), Den Oever, Schagen Station, Wieringerwerf, Middenmeer, Middenmeer Zuid, Agriport Zuid en ’t Veld staan fietsen die je kunt huren.

Ontdek de omgeving

Je kunt de deelfiets goed gebruiken om de stad of omgeving te verkennen. Zo huur je in Schagen of Den Helder een fiets waarmee je de stad kunt bekijken. Of bij het busstation van Wieringerwerf of Den Oever om het laatste stukje van je reis af te leggen. Je kunt maximaal 4 fietsen tegelijk huren, waardoor je jouw vrienden of familie die op bezoek zijn ook van een fiets kunt voorzien.

Bij ieder mobipunt inleveren

De fietsverhuur bij de mobipunten is flexibel. Als je een fiets bij een mobipunt huurt, dan kun je deze bij ieder ander mobipunt inleveren, zonder extra kosten. Zo kan je bijvoorbeeld op Den Helder Station een fiets huren, en deze bij Teso neerzetten, waarna je de boot naar Texel kunt pakken. Kom je terug van Texel, dan huur je de fiets bij Teso en fiets je binnen 10 minuten op het gemak naar Den Helder Station.

Mobipunt paal Den Oever met deelfietsen

Goedkoop

Het gebruik van de deelfietsen is niet duur en je huurt de fiets al per uur. Voor het eerst uur betaal je €3,25, daarna €0,75 per uur en vanaf het 13e uur €0,50 per uur. De eerste keer dat je een fiets huurt, betaal je een borg. Wil je vaker gebruik maken van de deelfietsen, dan kan je deze borg in jouw account laten staan, en wordt de borg omgezet in een tegoed. Vanaf dat moment krijg je 50% korting op jouw fietsritten. Je betaalt dan slechts €1,63 voor het eerste uur, daarna €0,38 per uur vanaf het 13e uur €0,25 per uur. Huur je een fiets voor 5 uur, dan kost je dat in totaal dus slechts €3,15.

Huren

Via onderstaande kaart zie je een overzicht van alle locaties waar de deelfietsen staan. Klik op een locatie om direct een fiets te huren. Je kunt de fiets eenvoudig via je smartphone openen. Op deze pagina vind je meer informatie over het huren van de fietsen.

Uitbreiding

In de komende periode wordt het aantal mobipunten in De Kop van Noord-Holland uitgebreid, zodat er op steeds meer plekken deelfietsen komen te staan.


Mobipunt Deelauto 't Veld Ford Focus

Deelauto geplaatst in Den Oever en 't Veld

Bij het mobipunt van Den Oever en ’t Veld zijn de eerste deelauto’s geplaatst. Het gaat om een Ford Focus en de deelauto is per direct beschikbaar om te huren.

De deelauto’s worden aangeboden door Just Lease. 

Om de voordelen van deze deelauto te ervaren, geldt voor de maand juli en augustus een speciaal introductietarief. Je gebruikt deze deelauto al voor €2,25 per uur + €0,25 per kilometer. Deze kosten zijn inclusief brandstof en geen vaste kosten.

Op deze pagina lees je precies wat je moet doen om een deelauto te kunnen gebruiken.


Mobipunt paal Den Helder De Schooten

Eerste mobipunten van Nederland gelanceerd in de Kop

De eerste mobipunten van Nederland zijn gelanceerd in de Kop van Noord-Holland. Wethouders Theo Meskers (Hollands Kroon), Heleen Keur (Den Helder) en Hans Heddes (Schagen) hebben de punten voor het eerst in gebruik genomen. Een video van deze alternatieve opening zie je hieronder.

Op een mobipunt worden verschillende vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en -auto’s. De mobipunten zijn opgezet vanuit het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en zijn bedoeld om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de regio te vergroten. Daarnaast zijn de deelauto’s van een mobipunt een duurzaam alternatief voor het hebben van een eigen auto. Het gebruik van de deelfietsen en deelauto’s is bovendien simpel: reserveren kan online via www.mobipunt.net of via de app en vervolgens rijd je weg.

Deelnemende partijen

Bij de ontwikkeling van de mobipunten zijn veel partijen uit de Kop betrokken, waaronder de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder, provincie Noord-Holland, bewonersverenigingen, Pro bedrijven, Advier, Avia Marees, Connexxion, Microsoft en Google. Zo leveren de gemeenten deelauto’s en zorgt Pro bedrijven voor de schoonmaakwerkzaamheden, zodat de auto’s netjes blijven.De eerste mobipunten zijn geopend bij het busstation in Den Oever en verder in Middenmeer, Wieringerwerf en ’t Veld. In Den Helder staan de eerste punten bij het station, De Schooten en Willemsoord en in de gemeente Schagen is het station de eerste locatie. In de komende tijd groeit het
aantal mobipunten in de Kop van Noord-Holland. De ambitie is om veertien mobipunten in ontwikkeling te hebben aan het einde van 2020 en veertig in 2021.

Interesse in een mobipunt?

Mensen die interesse hebben in een mobipunt in hun buurt, kunnen contact opnemen via www.mobipunt.net om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hierdoor kan het netwerk groeien op plekken waar er ook vraag is naar onder andere deelauto’s en –fietsen. Zo werken we aan een betere bereikbaarheid van de Kop.

De Kop Werkt!

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.
Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.